Xuất hiện dịch vụ taxi cho người say xỉn ở Miền Tây giúp dân nhậu "xõa thả ga"

Giải trí Sang Sang 16/10/2018 17:00

Dịch vụ này không chỉ là ý tưởng kinh doanh nhạy bén của một vài cá nhân mà còn nằm trong kế hoạch phối hợp giữa một số đơn vị liên quan nhằm hạn chế tai nạn do người uống rượu, bia lái xe gây ra.