Yeah1 Show: Ngọc Trinh nói gì về tình một đêm?

Giải trí Uyen 25/04/2021 20:48

Ngọc Trinh khẳng định "Tình một đêm có gì SAI", HÂM "ĐÁ" những ai có lời mời khiếm nhã.