Yeah1 Spotlight: Linh Ka lần đầu chia sẻ về bạn cũ Chi Bé

Giải trí Uyen 25/04/2021 20:55

Chi Bé được biết đến là một trong những hotface trong nhóm Linh Ka, bẵng đi một thời gian Chi Bé công khai chuyện đã có em bé. Linh Ka cho biết cô rất vui mừng và thầm ủng hộ cho người bạn này của mình.