YG - Từ công ty quản lý hàng đầu Kpop đến đế chế âm nhạc đầy rẫy thị phi

Giải trí Hoàng Tuấn 04/03/2019 09:44

“Đế chế” YG Family giờ chỉ gợi nhớ đến những tai tiếng thay vì gợi nhớ đến một thể gắn kết mang tên “gia đình” vì quá nhiều những thị phi gần đây.