Tiểu Vy nói tiếng Anh trong toàn bộ phần thi Head to Head

Fashion Sang Sang 23/11/2018 19:00

Trong phần thi của mình, Hoa hậu Việt Nam 2018 giới thiệu về Hội An quê hương cô, thể hiện tình yêu với biển và cho biết người có ảnh hưởng lớn nhất với cô là mẹ.