Bị chủ bạc đãi, anh em mèo hoang Nhật kéo nhau xuống cống sống đời an yên

Good Vibe Cao Khải 03/03/2019 20:05

"Vì nhiều lý do, ""bang"" mèo này đã tụ họp dưới cống, ngày ngày kiếm ăn rồi chơi đùa với nhau."