Bị mẹ mắng vì quên thu quần áo, cậu bé phát minh ra giá phơi đồ tự động phát hiện trời mưa

Good Vibe Bánh Bao 21/05/2019 09:36

Mỗi khi ở nhà một mình, cậu bé này luôn được mẹ căn dặn phải trông chừng quần áo đề phòng thời tiết xấu. Tuy nhiên, vì mải chơi, cậu đã không nhận ra bên ngoài trời đang mưa và khiến quần áo ngoài dây phơi bị ướt hết. Vì vậy đã phát minh ra hẳn một giá phơi thông minh, có thể tự động thu quần áo để tránh mưa.