Bỏ nhà theo chồng nhiều năm cô gái cay đắng nhận ra bị bạn thân và chồng cắm sừng

Good Vibe Cao Khải 08/04/2019 11:32

Tôi mù quáng bỏ nhà theo anh là lỗi của tôi, nhưng ngược đãi tôi, làm cho cô ấy có bầu là lỗi của anh.