Bùa Miêu Qủy - thứ tà thuật đáng sợ của Trung Quốc thời xưa ai nghe cũng phải sợ là gì ?

Good Vibe Bánh Bao 01/07/2019 17:26

Người ta nói rằng, khi một con mèo già được các phù thủy cổ đại lựa chọn để nuôi, chúng sẽ bị giết và được yểm những thứ tà thuật lên người để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể những con mèo đã chết. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để đi hại người.