Các phụ huynh ở Brazil khóc nức nở khi mua được vé concert của BTS cho con sau 2 ngày xếp hàng

Good Vibe Cao Khải 04/04/2019 11:04

Với độ nổi tiếng toàn cầu, BTS biến những buổi bán vé concert của họ trở thành "trận chiến" thực sự.