Chị bị ung thư, anh vẫn kề cạnh chăm sóc. Thấy chị tự ti, anh cũng cạo đi mái tóc của mình.

Good Vibe Cao Khải 04/05/2019 15:53

Cuộc đời có phải chỉ cần một người bên cạnh mình mọi lúc khó khăn gian khó