Cuộc sống vương giả của mèo Choupette - tình yêu lớn nhất đời Karl Lagerfeld

Good Vibe Cao Khải 20/02/2019 15:09

Karl Lagerfeld luôn có một thứ tình cảm đặc biệt với chú mèo trắng giống Birman của mình. Ông cho biết, tình yêu của ông dành cho Choupette không đơn thuần như của chủ đối với vật nuôi, mà nó còn mang ý nghĩa như tình cảm của con người đối với con người.