Dịch vụ ăn hộ chính thức ra đời ở Trung Quốc, dành cho những ai sợ béo

Good Vibe Hoàng Tuấn / Theo Thế Giới Trẻ 17/04/2019 16:00

Trung Quốc đang phát triển một loại hình dịch vụ trực tuyến độc đáo cho phép người ta lên mạng thuê người khác ăn hay uống hộ những món ăn mình chọn sẵn.