Đôi bạn thân tại Đà Nẵng xây biệt thự ngay cạnh nhau để sống đến cuối đời

Good Vibe Bánh Bao 04/03/2019 15:09

Chơi thân với nhau từ thời trẻ, đến tuổi ngũ tuần, cả hai sắm hẳn đôi biệt thự liền kề để sống cạnh nhau đến cuối đời.