Góc "trùng hợp": Tàu Titanic chìm, Tổng thống Mỹ bị ám sát đến nhà thờ Đức Bà Pháp bị cháy, đều xảy ra vào ngày 15/4

Good Vibe Cao Khải 18/04/2019 12:40

Trước khi nhà thờ Đức Bà Paris gặp hỏa hoạn vào tối ngày 15/4 (giờ địa phương), thế giới từng chứng kiến rất nhiều sự kiện hay nói đúng hơn là thảm họa vào đúng ngày này.