Hẹn hò xưa và nay khác nhau thế nào ?

Good Vibe Cao Khải 01/03/2019 12:00

Nắm tay, ôm nhau hay hôn nhau trên đường là chuyện bình thường ngày nay nhưng nếu quay lại khoảng 30-40 năm trước, dám làm điều đó khi hẹn hò thực sự là chấn động!