Khoa học chứng minh: Người chửi thề là những người thông minh và cực kì trung thực

Good Vibe Cao Khải 26/09/2019 13:45

Thông thường, sẽ chẳng có mấy ai có cái nhìn thiện cảm với những người hay chửi thề cả bởi đối với họ, đó là hành vi không lịch sự, nhất là ở chốn đông người. Tuy nhiên, với kết quả của cuộc nghiên cứu khoa học này sẽ khiến nhiều người phải thay đổi cách đánh giá người khác.