Lời khuyên dành cho tuổi 20: Làm sao để sống sót qua tuổi 20 ?

Good Vibe Cao Khải 03/03/2019 12:52

"Đừng để khi bước sang đầu 3, bạn mới vỗ đầu bóp trán “Sao hồi đó mình không nhận ra sớm hơn”.