Vì sao tờ 2 USD năm 1976 mới là đồng tiền may mắn nhất ?

Good Vibe Hoàng Tuấn 03/03/2019 10:34

Mọi người thường bỏ một tờ 2 USD vào ví xem như một đồng tiền may mắn, thực chất nó được bắt nguồn từ một sự kiện không may mắn chút nào...