Võ sư hướng dẫn cách phòng vệ khi bị sàm sỡ trong thang máy

Good Vibe Cao Khải 04/04/2019 10:30

Võ sư Lê Hoàng Mai sẽ hướng dẫn các bạn nữ một số kỹ thuật đơn giản trong trường hợp bị sàm sỡ ở không gian hẹp.