10 năm trước, giới trẻ tỏ tình trên sóng truyền hình như thế nào?

Lifestyle Sang Sang 26/09/2018 14:00

Những lời tỏ tình chân thành, không khoa trương đã xuất hiện 10 năm trước trên sóng truyền hình qua show 'Hành trình kết nối những trái tim'.