Ấn Độ: Kỹ sư Google bị đánh chết vì lời đồn 'bắt cóc trẻ em'

Lifestyle Sang Sang 17/07/2018 02:06

Chỉ vì lời đồn thổi, người kỹ sư Google đã phải bỏ mạng oan uổng.