Bị khui ảnh quá khứ mập ú và uống bia như nước lọc, hotgirl World Cup Trâm Anh khẳng định từng 'làm mũi, tiêm botox'

Lifestyle Sang Sang 18/07/2018 00:37

Trong lần livestream mới đây, Trâm Anh cũng chia sẻ bản thân không dùng Pewpew để "câu fame".