Bill Gates làm gì để nhớ hết những thứ ông đọc?

Lifestyle Sang Sang 08/03/2019 08:00

Nếu bạn đọc đủ sách, các chi tiết có sự đồng điệu sẽ khiến việc ghi nhớ dễ hơn. Bill Gates cho rằng nên đọc theo khung tư duy thay vì riêng từng quyển sách.