Bịt mắt đếm tiền 'nhanh như máy' để lập kỷ lục thế giới tại Trung Quốc

Lifestyle Sang Sang 18/02/2019 04:00

Các nhân viên thu ngân xuất sắc nhất từ các ngân hàng Trung Quốc cùng tham gia thử thách để tìm ra người có thể phá vỡ kỷ lục thế giới bịt mắt đếm 178 tờ tiền trong 30 giây.