Bỏ hàng chục tỷ sưu tầm biển số xe ngũ quý ở miền Tây

Lifestyle Sang Sang 19/03/2019 08:19

Một người đàn ông ở Đồng Tháp sở hữu hàng chục chiếc xe biển số ngũ quý, tứ quý, dãy số liền nhau... giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều người nói anh này chơi ngông. Còn bạn thấy sao?