'Cả một đời ân oán' tập 54: Hồng Đăng mong nối lại tình xưa với Hồng Diễm

Lifestyle Sang Sang 22/06/2018 00:24

20 năm trôi qua, Phong (Hồng Đăng) vẫn một lòng yêu thương và chờ đợi Dung (Hồng Diễm).