Cảnh chen chúc đi tàu ở nhiều nước

Lifestyle Sang Sang 27/10/2018 12:00

Không chỉ Ấn Độ, Bangladesh, ngay ở Nhật Bản việc quả tải người sử dụng phương tiện công cộng trong giờ cao điểm vẫn diễn ra hằng ngày.