CEO của Apple kiếm và tiêu tiền như thế nào?

Lifestyle Sang Sang 07/12/2018 06:00

Có khối tài sản ước tính khoảng 625 triệu USD, tuy nhiên Tim Cook lại vô cùng giản dị. Thậm chí ông còn đi mua đồ lót đại hạ giá.