Chọn sống vô gia cư giữa Hong Kong hoa lệ để tìm hạnh phúc

Lifestyle Sang Sang 04/02/2019 08:00

Simon Lee, một blogger tại Hong Kong, chọn sống cuộc đời vô gia cư và không việc làm gần 6 năm qua. Người đàn ông 52 tuổi nói cuộc sống không ràng buộc giúp ông tự do và hạnh phúc.