Cô gái Yến Sào muốn làm bạn với các "Cá mập", được Shark Phú rót 10 tỷ đồng

Lifestyle Sang Sang 21/09/2018 17:00

Yến Quân – nhà sáng lập của trung tâm triển lãm yến sào Việt Nam VBEC, với mong muốn xây dựng mô hình trải nghiệm Yến xào, Yến Quân đến kêu gọi đầu tư 10 tỷ đồng cho 10% cổ phần công ty.