Con người sẽ thay đổi ra sao khi sống ở Hỏa Tinh?

Lifestyle Sang Sang 17/03/2019 04:00

Để chịu đựng những thay đổi với điều kiện khắc nghiệt tác động lên cơ thể, con người sẽ thích nghi theo cách mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng.