Cụ già Ấn Độ trốn cả gia đình vì có bộ râu dài 6 mét

Lifestyle Sang Sang 23/12/2018 06:00

Kushwaha đã nuôi râu trong suốt hơn 30 năm qua, để tránh sự tò mò của mọi người, ông đã chọn cách sống tách biệt trong một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ.