Đào Bá Lộc phân tích về LGBT thuyết phục đến nỗi phụ huynh phải lặng người

Lifestyle Nhi Huỳnh 06/08/2018 16:10

Bằng sự thẳng thắn và cách nói chuyện đầy sức thuyết phục của mình, Đào Bá Lộc khiến hội phụ huynh phải gật gù và tự vấn lại những định kiến trước đây về LGBT.