Địch Lệ Nhiệt Ba múa khi hóa thân Nữ thần Kim Ưng

Lifestyle Sang Sang 13/10/2018 10:00

Địch Lệ Nhiệt Ba trình diễn màn múa đơn giản, không đạt chuẩn của Kim Ưng.