H'Hen Niê giản dị chạy theo đẩy xe giúp cụ già khiến nhiều người xúc động.

Lifestyle Sang Sang 18/01/2019 10:00

Dù người ướt đẫm mồ hôi sau buổi trao quà, H'Hen Niê vẫn luôn tỏa ra năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người.