Hài hước: 'Rich Kids' cũng phải dẹp sang một bên khi 'Rich Thu Minh' khoe tài sản

Lifestyle Sang Sang 21/07/2018 00:43

Đoạn clip định giá tài sản của Thu Minh được cư dân mạng thực hiện hài hước và tất nhiên những mức giá này chỉ mang tính chất tương đối.