Hàng nghìn người dân tá túc trong nhà văn hóa thôn tránh bão số 9

Lifestyle Sang Sang 24/11/2018 06:00

Để ứng phó với bão số 9, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương tổ chức sơ tán hàng nghìn người dân đến ở tại các nhà văn hóa, khu vực trường học.