Hình ảnh mới nhất của con trai Bella: Sau vài ngày tăng hơn 0,5 kg

Lifestyle Sang Sang 14/07/2018 00:49

Hằng "Túi" cho biết hiện bé ăn khỏe, ngủ ngoan và đang trong giai đoạn mọc răng nên thỉnh thoảng quấy khóc.