'Hố tử thần' giữa hồ hút mọi vật bơi xung quanh

Lifestyle Sang Sang 12/03/2019 04:53

Glory Hole được ví như hố đen dẫn đến địa ngục, nằm ngay giữa hồ Berryessa, California (Mỹ). Với vận tốc hút nước 1.360 m3/giây, 'hố tử thần' có thể hút mọi vật xung quanh.