Hút hồn với “Núi tôm hùm” khổng lồ với giá gần 15 triệu tại Canada

Lifestyle Sang Sang 24/10/2018 16:00

Nhà hàng Fishman Lobster Clubhouse ở Scarborough, Canada, có thể phục vụ bạn cả một "ngọn núi" tôm hùm theo đúng nghĩa đen, khẩu phần này nặng tới 23 kg.