Khán giả đội mưa, trèo rào xem chọi trâu ở Đồ Sơn

Lifestyle Sang Sang 18/09/2018 17:00

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay, ban tổ chức không bán vé mà mở cửa miễn phí cho người dân. Vì vậy, trước thời điểm khai mạc khoảng 15 phút, các khán đài đã kín chỗ.