Kiếm 500.000 USD mỗi tháng, streamer Mỹ xin mẹ nghỉ học

Lifestyle Sang Sang 23/02/2019 11:13

Ngôi sao streamer Ninja người Mỹ có tên là Ninja. Anh chàng từng kiếm 500.000 USD một tháng và dùng thu nhập của mình thuyết phục mẹ cho nghỉ học.