Kinh tế Trung Quốc hắt hơi, thế giới sổ mũi

Lifestyle Sang Sang 16/03/2019 04:22

Nền kinh tế Trung Quốc đang sụt giảm và hiệu ứng lan truyền xuất hiện toàn cầu. Cuộc chiến thương mại với Mỹ đã tác động đến niềm tin của người tiêu dùng nước này.