Làn Sóng Xanh trở lại, học tập phong cách Hàn Quốc chi mạnh làm liveshow mỗi tháng

Lifestyle Sang Sang 19/07/2018 00:51

Phiên bản mới Làn sóng xanh 2018 sẽ tổ chức đêm nhạc tổng kết tình hình BXH theo mô hình giải trí Hàn Quốc.