Nghệ sĩ vừa nhảy dây, vừa lắc vòng vô cùng điệu nghệ

Lifestyle Sang Sang 06/12/2018 08:00

Zhang Jiqing (Trung Quốc) vừa xảy lập thành công kỷ lục Guinness thế giới ở nội dung kết hợp nhảy dây và lắc vòng trong thời gian lâu nhất. Anh chàng đã giữ được 1 phút 32 giây.