Ngoài chó Pitbull, Việt Nam còn những giống chó hung dữ bậc nhất này

Lifestyle Sang Sang 03/09/2018 16:00

Chó Pitbull hung dữ gây ra nhiều vụ tấn công người gây kinh khiếp, nhưng ngoài chó Pitbull, ở Việt Nam còn những giống chó nhập ngoại nguy hiểm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.