Người dân Nhật Bản được nhận 100.000 yên khi sinh con đầu lòng

Lifestyle Sang Sang 03/01/2019 20:00

Các gia đình ở Nagi, Nhật Bản sẽ nhận được 100.000 yên (hơn 21 triệu đồng) cho đứa con đầu lòng, đứa thứ hai tăng lên 150.000 yên.