Người dân xếp hàng chờ gõ chuông cầu may ở Sài Gòn

Lifestyle Sang Sang 06/02/2019 12:00

Ngày 5/2 - sáng mùng 1 Tết, hàng nghìn người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP HCM để gõ chuông cầu an cho gia đình nhân dịp năm mới. Mọi người quan niệm trước khi đi chùa thì phải thỉnh chuông để cho tâm hồn thanh tịnh.