Người lái taxi phải dùng máy hỗ trợ mới nói được thành tiếng và lời cảnh tỉnh đến hàng triệu người

Lifestyle Sang Sang 26/01/2019 04:00

Không mấy bất ngờ khi nguyên nhân chính của hơn 96% bệnh ung thư phổi trên thế giới là thuốc lá. "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi" là khẩu hiệu rất quen thuộc được tuyên truyền đi mỗi ngày, tuy nhiên nó chỉ là lời cảnh tỉnh cho đến khi người ta tận mắt nhìn thấy sức tàn phá hủy diệt của thuốc lá hay khói thuốc lá.